CENY BYTOV V BRATISLAVE STÁLE RASTÚ

Bratislavské byty

Konštrukcie

CENY BYTOV V BRATISLAVE STÁLE RASTÚ

Rok 2021 môžeme určite označiť ako rok s najrýchlejšie rastúcimi cenami nehnuteľností nielen v Bratislave ale aj na celom Slovensku. A to od roku 2008. Ceny novostavieb medziročne vzrástli v Bratislave až o 18,4 % a ceny starších bytov až o 21,1 %.

 

Podľa Analytikov z Bencontu ľudia najviac zaplatia v časti Bratislava I, kde sa cena za m2 pohybuje okolo 4,113 €. Naopak najmenej v časti Bratislava IV, kde zaplatia o 1,081 € menej.

 

Tabuľka 1: Špecifiká ponuky bytov na sekundárnom trhu v Bratislave počas 4.Q 2021

tabuľka cien nehnuteľností v Bratislave

Zdroj: Bencont Investments

 

Za nárastom cien v oblasti nehnuteľností môžeme vidieť viacero faktorov. Medzi najdôležitejšie patria: nízka nezamestnanosť, rastúca životná úroveň obyvateľstva a rekordne nízke úrokové sadzby, ktoré tlačia ceny nehnuteľností do nových rekordov. V neposlednom rade je potrebné spomenúť aj rastúcu infláciu. Práve pri zvyšujúcej sa inflácií, veľa Slovákov hľadá spôsob ako  ochrátniť svoje peniaze. Často si vyberajú práve investovanie do nehnuteľností ako garanciu udržania hodnoty majetku či ako môžnosť nadobudnutia budúceho zisku. V roku 2021 sem aj my samotní, ako stavebná firma zaznameteli  značné navýšenie cien stavebného materiálu, ktoré aj v tomto roku pokračuje. Všetky tieto faktory výrazne prispeli k zmene na trhu.

 

Podľa Bencontu nárast cien bytov v Bratislave na úrovni viac ako 20% bol mimoriadnym javom. Ak by sa mal zopakovať aj v nasledujúcich rokoch, tak sa môžu opodstatniť reči o cenovej bubline. Zatiaľ to však nepredpokladajú. V roku 2022 očakávajú spomalenie cenového rastu na úroveň 10%.

 

Zdroj: Bencont Investments