POLROČNÁ ŠTÚDIA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA H2/2021

Stavebníctvo

Konštrukcie

POLROČNÁ ŠTÚDIA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA H2/2021

Na základe polročnej analýzy H2/2021 od Ceed research sme zistili, že stavebníctvo v minulom roku skoro nerástlo a do budúcnosti to aj vďaka pandémií nebude vyzerať veľmi ružovo. Pri predikciách Ceed research si musíme uvedomiť aj fakt, že realita môže byť ešte zďaleka horšia. V tej dobe ešte asi nikto nerátal s Ruskov inváziou. A preto si len môžeme domýšľať ako bude stavebníctvo vyzerať po februári 2022. Problémom nebudú len vysoké ceny, ale aj nedostatok samotného materiálu či pracovnej sily. Ten už v súčasnosti zásadne ovplyvňuje súkromné ale i verejné zákazky.

 

 

Na základe analýzy Ceed research vieme, že stavebníctvo v roku 2021 vzrástlo o 0,1 %. Väčší prepad sme mohli vidieť vo veľkých stavebných spoločnostiach a spoločnostiach zaoberajúcimi sa inžinierskou výstavbou. Kapacity stavebných spoločností boli vyťažené na 86%. V nasledujúcom roku očakávajú rast trhu o 1,0%. Podľa Jána Havela môžeme v roku 2022 očakávať v stavebníctve mierny rasť, ktorý bude ovplyvnený najmä dlhodobým nedostatkom zamestnancov. Ten umocnila aj pandémia a značný nárast cien stavebného materiálu.

Vývoj trhu stavebných prác

Zdroj: Ceed research

 

Tržby stavebných firiem hlásia za rok 2021 pokles o 1,3%. Prepad tržieb zaznamenal celý sektor. Podľa analýzy Ceed research majú stavebné spoločnosti zazmluvnené zákazky na približne 7 mesiacov dopredu. Predpoklad na rok 2022 je, že tržby stavebných spoločností budú mierne rásť. A to na úroveň 1,4 %.

 

Vývoj tržieb v stavebníctve

Zdroj: Ceed research

 

 

V prieskume uviedlo bezmála 100% opýtaných stavebných spoločností, že počas minulého roku pocítili zdražovanie stavebného materiálu. Stavby by mohli na základe tejto skutočnosti zdražieť až o 31%. Spoločnosti už v minulom roku začali s preceňovaním pripravovaných aj prebiehajúcich stavieb čo odsúva realizáciu nových projektov.

 

Vladimír Jacko sa pre Ceed research vyjadril, že rast cien je citeľný najmä u dreva a výrobkov z ocele. Pri realizácií projektov sa predĺžila lehota dodania jednotlivých materiálov. To vplýva na cashflow zhotoviteľa a kladie vyšší dôraz na plánovanie.

Čoraz častejšie sa stretávame s tým, že dodávatelia stavebného materiálu nie sú schopní dodržať dohodnuté termíny ani ceny. To ovplyvňuje finančný aj časový harmonogram stavieb.

 

 

 

 

Zdroj: Ceed research