NÁKUPNÉ CENTRUM GUIZHOU MODOO V ČÍNE OD PWD

NÁKUPNÉ CENTRUM GUIZHOU MODOO V ČÍNE OD PWD

Konštrukcie

NÁKUPNÉ CENTRUM GUIZHOU MODOO V ČÍNE OD PWD

Pekinská architektonická firma Public Work Department (PWD) navrhla nákupné centrum Guizhou Modoo v Číne.

 

VÝZVA

 

Hlavnou výzvou bolo navrhnúť komerčný komplex takým spôsobom, ktorý umožní maximalizovať využitie výškových rozdielov a zároveň minimalizovať zbytočné výkopy, čím sa zachovajú prírodné podmienky lokality. Samotná stavba bola z rôznych dôvodov veľmi náročná. Značný výškový rozdiel bol určite jednou z najväčších výziev, ale museli brať do úvahy aj ďalšie faktory, ako napríklad 600 rokov starý strom rastúci v najvyššom bode lokality. Potrebovali nájsť najefektívnejšie riešenie, ktoré by umožnilo vyhovieť všetkým podmienkam vnútorných aj vonkajších priestorov, ktoré klient požadoval.

 

PRINCÍPY NÁVRHU

 

-       vytvorenie dokonalej kombinácie medzi východným klasickým, kultúrnym životom a západnou komerčnou kultúrou;

-       navrhnúť priestor nielen ako prostriedok na vyjadrenie zhonu mestského života, ale aj ako miesto, kde sa občania spájajú a komunikujú s prírodou;

-       vytvorenie miesta, ktoré by sa nakoniec mohlo stať modelom pre ideálne bývanie v mestskej zástavbe s vysokou hustotou.

 

RIEŠENIE

 

Pri hľadaní najlepších riešení sa zameriavali na nájdenie rovnováhy medzi východným a západným prístupom k navrhovaniu priestoru a architektúry.

 

V tomto projekte boli prírodné podmienky lokality výzvou, ale tiež skvelou príležitosťou na vytvorenie niečoho jedinečného, ​​nie len štandardného nákupného centra. Použili meniacu sa nadmorskú výšku na vylepšenie a diverzifikáciu zážitku ľudí z priestoru. Navrhli spoločenský vonkajší priestor okolo námestia so starým stromom v centrálnom bode, čím vytvorili vysoko kvalitný priestor pre podujatia a vystúpenia. Obchodné ulice s malými barmi a reštauráciami umiestnili tak, aby prirodzene sledovali meniaci sa terén z kopca z východu na západ. Toto riešenie im umožnilo dosiahnuť ohromujúci výhľad na neďaleké golfové ihrisko, a tak vytvoriť vizuálne spojenie medzi komerčným priestorom a prírodou. Na najnižšej úrovni stránky navrhli menšie nákupné centrá a luxusný hotel. Rozhodli sa umiestniť predajné stredisko na križovatke dvoch hlavných ciest, kde je najviac viditeľné a najľahšie dostupné pre osobné automobily a chodcov.

 

Nákupné centrum v Číne

Fotka: Yuan Gao (Zdroj: amazingarchitecture.com)

 

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

 

Stavebný komplex sa stal miestnym orientačným bodom rozpoznateľným podľa vysoko integrovanej modulárnej fasády. Použili bloky rôznych proporcií, farieb a vyrobené z rôznych materiálov, aby bol celkový zážitok z priestoru dynamickejší a vzrušujúcejší.

 

Pri dizajne sa vždy zameriavajú na to, aby z prírodných podmienok lokality vyťažili maximum a aby ich využívali skôr ako výhodu než ako prekážku. V tomto projekte vytvorili komplex budov, ktorého štruktúra sleduje dynamický tvar terás na danom mieste. Starostlivým riadením vzťahu medzi panorámou a terénom dosiahli pocit integrity s okolím a vytvorili tak vynikajúci vizuálny zážitok zo všetkých uhlov.

 

Zdroj: Amazingarchitecture.com