KVARTÁLNA ANALÝZA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA Q2/2019

konstrukcia

Konštrukcie

KVARTÁLNA ANALÝZA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA Q2/2019

Koncom mája 2019 zverejnila spoločnosť CEEC Research súhrnnú štvrťročnú analýzu slovenského stavebníctva.

 

Aj po významnom zvýšení stavebnej produkcie v roku 2018 o 8,4 % očakáva slovenské stavebníctvo v tomto roku ďalší rast o 3,6 %. Vyšší nárast predpokladajú malé spoločnosti oproti veľkým (3,9 % oproti 1,1 %). V roku 2020 čaká stavebníctvo stagnácia na úrovni rastu o 1,0 %. Tržby stavebných spoločností čaká rast o 3,2 %.

 

ocakavany vyvoj

 

V prvom štvrťroku 2019 však bola zatiaľ zaznamenaná stagnácia stavebníctva v podobe minimálneho rastu o 0,1 % (objem 995,6 mil. EUR). Produkcia realizovaná v tuzemsku vzrástla o 0,2 % na 935,6 mil. EUR. Zvýšil sa objem stavebných prác na opravách a údržbe o 6,7 % na 258,3 mil. EUR, zatiaľ čo práce na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií klesli o 3,3 % na 655,4 mil. EUR.

 

Projektové spoločnosti v priemere dosiahnu právoplatné stavebné povolenie pre pozemné stavby po 104 dňoch. Pre inžinierske stavby je potrebné počítať s dlhšou dobou (122 dní). Obdržanie stanoviska dotyčného orgánu v územnom alebo stavebnom konaní sa u pozemných stavieb pohybuje v priemere okolo 65 dní (94 dní v prípade inžinierskych stavieb).

 

Slovenské stavebníctvo pre tento rok najviac potiahnu investície do dopravnej infraštruktúry, následne investície do stavieb rodinných a bytových domov a priemyslových stavieb. Stavebné spoločnosti sú aktuálne vyťažené na 92 % a majú zazmluvnené zákazky na trištvrte roka dopredu (8,7 mesiacov).

 

Zdroj článku: CEEC Research