OSLAVA 10-ROČNICE

nas tim

Naša firma

OSLAVA 10-ROČNICE

V auguste tohto roku to prišlo – naša firma dosiahla okrúhlych 10 rokov svojej existencie. Vzhľadom na to, že viac ako polovica vzniknutých firiem sa tohto veku nedožije, bolo to treba náležite osláviť.

 

Po dlhom preberaní sme sa rozhodli pre Village Resort Hanuliak v Belej a dobre sme urobili. Jedlo na jednotku a krásne moderné priestory privítali nás a našich obchodných partnerov v druhej polovici augusta 2016.

 

Program v našej réžii začal serióznym uvítaním, prípitkom a večerou. Kolegyne pre nás pripravili prezentáciu mapujúcu históriu firmy, koľko sme minuli dát, spotrebovali telefónov a zodrali áut, koľko sme sa spolu nasmiali, napózovali a nastískali. Nezabudli sme ani na tých kolegovcov, ktorí to s nami ťahajú od začiatku a pekne sme sa im poďakovali. 😊

 

Zlom nastal, keď sa na pódiu objavil náš hudobný hosť – skupina Hex. Hexáci to veru riadne roztočili, jedno čelo nezostalo suché a opätok nezodratý. Týmto bola oficiálne ukončená seriózna časť a začala sa voľná zábava, ktorú nebudeme bližšie rozmazávať.

 

O polnoci sme sa zhromaždili v záhrade, kde vybraní najzodpovednejší z nás vypustili lampióny šťastia. A čo by to bolo za oslavu bez krásneho a bohatého ohňostroja na záver. Na druhý deň sme sa plní dojmov a oddýchnutí doružova porozchádzali domov. A nasledujúci pracovný deň sme sa s elánom vrhli do práce na zabezpečení nasledujúcej 10-ročnice firmy Vexcolt Central Europe.