POLROČNÁ ANALÝZA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA H2/2020

HALF-YEAR ANALYSIS OF SLOVAK CONSTRUCTION H2/2020

Konštrukcie

POLROČNÁ ANALÝZA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA H2/2020

Prostredníctvom polročnej analýzy H1/2020 od Ceec research sme sa dozvedeli o predpokladaných dopadoch COVID-19 na slovenské stavebníctvo. Nová analýza H2/2020 tieto predpoklady potvrdzuje a prináša pohľad na  vývoj stavebníctva v roku 2021.

 

Na základe analýzy stavebný trh tento rok poklesne o 4,4 %. Väčší prepad očakáva inžinierske staviteľstvo, a to presne o 6,2 %. O niečo pesimistickejšie ohľadom vývoja sú taktiež veľké stavebné spoločnosti. Tie na Slovensku očakávajú prepad trhu v tomto roku až o 5,7 %. Podľa riaditeľov stavebných spoločností by malo v roku 2021, klesnúť o 1,1%.

 

vývoj trhu stavebných prác

Zdroj: Ceec research

 

Počet oznámení o stavebnej zákazke 

Polročná analýza slovenského stavebníctva sa zaoberá aj početom oznámení o stavebnej zákazke. Podľa nej medziročne klesol o 18,0 %. Celková hodnota oznámených stavebných zákaziek klesla na Slovensku medziročne o 20,7 %. EUR. 

 

Tržby stavebných spoločností 

Tržby stavebných spoločností sa tento rok podľa doterajších odhadou prepadnú až o 5,0 %. Z prieskumu Ceec research vyplýva, že s väčším prepadom počíta inžinierske staviteľstvo. kde spoločnosti očakávajú zníženie tržieb až o 6,5 % v tomto roku. Malé spoločnosti počítajú s väčším prepadom trhu, a to až o 5,6 % v tomto roku. 

 

Očakávaný vývoj tržieb

Zdroj: Ceec research

 

V prieskume Ceec research až tri štvrtiny opýtaných spoločností nevyužilo podporu od štátu 

Spoločnosti, ktoré podporu od štátu využili, potom z najväčšej časti využili príspevok na mzdy zamestnanov tzv. kurzarbeit (48 %). Už menšia časť využila program SIH antikorona (15 %). Viac ako desatina opýtaných využila preklenovacie úvery, alebo príspevok pre SZČO (11 %). Ďalších 15 % opýtaných využilo tiež iné zvýhodnenie, než vyššie uvedené, medzi ktoré patrí podpora štátu pri znížení zisku. Spoločnosti hodnotia administratívny proces podania žiadosti o podporu a jeho náročnosť 4 bodmi z 10 možných teda ako pomerne jednoduchý a jasný. 

 

Trh projektových prác tento rok poklesne o 4,8 % 

Na základe prieskumu môžeme povedať, že trh projektových prác tento rok klesne a to o 4,8 %, v roku 2021 opäť porastie o 0,8 %. Väčší prepad trhu očakáva pozemná projekcia, a to o 5,5 % ešte v tomto roku. Kapacity projektových spoločností sú vyťažené približne na 85 %. 

 

 Tržby projektovým spoločnostiam klesnú 

Tržby projektových spoločností klesnú o 5,1 %. Väčší prepad tržieb očakávajú spoločnosti projektujúce pozemné stavby, a to o 6,1 %. Takmer polovica opýtaných tvrdí, že v budúcom roku nebude meniť svoje ceny. V priemere majú projektové spoločnosti zazmluvnené zákazky na 5 mesiacov dopredu. 

 

Vývoj tržieb projektových spoločnsotí

Zdroj: Ceec research

 

Korona kríza znížila zisk projektovým spoločnostiam 

Korona kríza sa prejavila na činnosti projektových spoločností mnohými spôsobmi. Takmer dve tretiny opýtaných spoločností v prieskume Ceec research  uvádzajú, že najväčší dopad mala korona kríza na ich zisk, kedy došlo k jeho zníženiu (61 %). V priemere sa zisk spoločnostiam znížil až o 29 %. Polovica opýtaných v prieskume sa tiež stretla so zrušením, alebo odložením zákazky (50 %). V priemere bolo zrušených 27 % všetkých zákaziek projektových spoločností. Odložených potom bolo v priemere 34 % zo všetkých zákaziek spoločností. 

 

  

Zdroj: Ceec research